Bouwkundige Tekenservice


Bouwkundig tekenwerk

Wij zijn de tekenbroers Richard en Marcel van den Berg en met een bouwkundige- en technische achtergrond zijn we vanaf 2010 met teken- en ontwerpwerkzaamheden gestart. Wij zijn een bedrijf die full- service tekenwerk aan onze opdrachtgevers leveren op het gebied van bouwkundig tekenwerk.

 

BlueSupply Tekenservice is bouwkundig gespecialiseerd in het maken van bouwtekeningen voor omgevingsvergunningen. Wij maken ontwerptekeningen, bouwtekeningen voor vergunningsaanvraag en 2D / 3D- impressietekeningen van zowel interieur als exterieur. Daarnaast maken wij berekeningen van de ventilatie, daglicht en isolatie.

 

BlueSupply Tekenservice maakt graag de bouwtekening voor de bouwvergunning voor uw project. Wij verzorgen het tekenwerk, de juiste berekeningen en dienen de aanvraag voor de omgevingsvergunning graag voor uw in!

 

Aanvraagtraject omgevingsvergunning

Voor uw bouwprojecten leveren we servicegericht, met grondige kennis van het bouwbesluit, tekenwerk voor elke fase van het bouwproces.

 

Graag bespreken wij met u de bouwplannen en mogelijkheden waarmee we een controle kunnen uitvoeren op het bestemmingsplan. Als wij tijdens dit traject tekortkomingen tegenkomen zullen wij in overleg met u de aanpassingen doorvoeren. Aan de hand hiervan maken wij een voorlopig ontwerp. Eventueel kan er van dit voorlopig ontwerp een 2D of 3D- impressietekening gemaakt worden die een sfeervol en realistisch beeld geeft van het eindresultaat.

 

Voor de omgevingsvergunning vraagt de gemeente de volgende bouwkundige tekeningen van de huidige- en nieuwe situatie op een schaal van 1:50 of 1:100:

·         Plattegronden

·         Geveltekeningen

·         Doorsnedetekeningen

Daarnaast moeten er principedetailtekeningen gemaakt worden die laten zien hoe belangrijke bouwdelen van het gebouw op elkaar aansluiten. Ook moeten er situatietekeningen van de directe omgeving van het gebouw gemaakt worden (schaal 1:500 of 1:1000).

 

In bepaalde gemeenten leveren we het voorlopig ontwerp aan bij de welstandscommissie voor een vooroverleg (dit is niet bij alle gemeenten mogelijk). Indien nodig passen we na overleg met de gemeente en me u de plannen aan en worden deze opnieuw ingediend. Als het voorlopig ontwerp wordt goedgekeurd, wordt er een definitief ontwerp van het gebouw gemaakt. Dit ontwerp wordt samen met alle benodigde berekeningen en bouwformulieren ingediend bij de gemeente voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Indien door de gemeente gewenst wordt deze in overleg met u en de gemeente gewijzigd. Als deze is goedgekeurd kan de bouw beginnen!

 

 

Bovengenoemd traject doorlopen wij bij zowel kleine verbouwingen als een dakkapel, als grotere bouwprojecten zoals een complete renovatie of de nieuwbouw van uw droomhuis of bedrijfspand. 

2D en 3D Impressies

Mensen zijn van nature visueel ingesteld. Een afbeelding zegt vele malen meer dan een uitgebreide omschrijving. Zeker als u hierin direct de details goed kan onderscheiden. BlueSupply is voor u de impressiespecialist. Door middel van 2D- en 3D impressietekenwerk verzorgen wij duidelijke en tot in het fijnste detail uitgewerkte illustraties voor de mooiste presentaties.
Wij maken 2D- en 3D impressies voor o.a.:

  • Haalbaarheidsstudies;
  • Beeldvorming en onderbouwing bij aanbiedingen en besprekingen;
  • Websites;
  • Verkoopbrochures en presentaties;
  • Billboards;
  • Bouwborden;
  • Etc. 

Tekenwerk Digitaliseren

Dat tekeningen digitaal worden gemaakt is in de moderne tijd heel gewoon. Maar in het verleden is veel alleen op papier uitgewerkt omdat digitaal nog niet voor handen was, of nog niet werd gebruikt.
BlueSupply kan het omzetten van dit soort tekeningen naar digitale versies voor u verzorgen.
Vaak zijn van de oudere objecten geen digitale tekeningen aanwezig. De papieren exemplaren hiervan dreigen, vooral na intensief gebruik, op termijn onleesbaar te worden en te vergaan.
Soms komt het ook voor dat de tekeningen in het verleden wel digitaal zijn gemaakt maar dat de bestanden hiervan niet meer ter beschikking zijn. Ook dan kunnen wij de papieren exemplaren voor u omzetten naar nieuwe digitale versies.
Bij het omzetten van tekeningen naar een digitale uitvoering kunnen we direct de eventuele wijzigingen en revisies meenemen, zodat de nieuwe digitale tekeningen weer een up to date -basis vormen voor de toekomst.
Indien u een grote hoeveelheid tekenwerk te digitaliseren heeft waar geen tijdsdruk op staat, dan kunnen we voor deze opdrachten speciale tarieven afspreken. Informeer eens naar de mogelijkheden.